Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Świetlica

Treść

Od 2014/2015 w naszej szkole działa świetlica szkolna. Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych i w czasie oczekiwania na dowóz. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Dzieci ćwiczą poprzez naturalne relacje umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami i ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw w świetlicy.

Opiekunem dzieci w świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 jest pani Danuta Leśniak.          

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2020/2021:

Dzień tygodnia
Opieka świetlica
Klasa
Sala
poniedziałek
12.15 - 13.15
I, II, IV
03
wtorek
07.20 - 08.20
12.15 - 13.15
III
I, IV, II
01
świetlica
środa
07.20 - 08.20
11.15 - 13.15
III
II, I, IV
01
świetlica
czwartek
12.15 - 13.15
I, II
03
piątek
07.20 - 08.20
11.15 - 13.15
III
I, II, III
01
świetlica
 
6636