Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Dokumentacja

Treść

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce

Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce w sprawie zmian w Statucie Szkoły

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce na rok szkolny 2020/2021

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce na rok szkolny 2020/2021

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki  w Zawadce w warunkach pandemii COVID – 19

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE

KLASA I
KLASA II
KLASA III
 
 

 

KLASA IV KLASA VI KLASA VII KLASA VIII
Język polski Język polski Język polski Język polski
Przyroda Język angielski Język angielski Język angielski
WF Biologia  Biologia Biologia
Język angielski Geografia Geografia Geografia
Historia WF WF WF
Plastyka Historia Matematyka Matematyka
Muzyka Plastyka Chemia Chemia
Matematyka Muzyka Język niemiecki Język niemiecki
Informatyka Matematyka Historia Historia
Technika Informatyka Plastyka WOS
Religia Technika Muzyka EDB
  Religia Fizyka Fizyka
    Informatyka Informatyka
    Religia  

 

6636