Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Podsumowanie Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Wójta”

Treść

14 kwietnia 2021 roku przeprowadzono Gminny Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Wójta”. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 28 kwietnia 2021 roku w Bibliotece Publicznej w Tymbarku.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce. Celem konkursu było popularyzowanie praktycznego stosowania zasad poprawnej polszczyzny, budzenie szacunku do języka ojczystego oraz przede wszystkim wytworzenie wśród uczniów motywacji do nauki ortografii. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach:  klasy: II - III, IV - VI oraz VII – VIII z terenu Gminy Tymbark. Jury konkursu w składzie: Przewodniczący: Pani Dorota Staniszewska oraz członkowie: Pani: Dorota Wilk, Pani: Anna Kokoszka i Pani: Renata Ślimak-Frys dokonało oceny tekstu dyktanda 26 uczestników. Wszyscy uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności ortograficznych. Oceniając teksty brano pod uwagę przede wszystkim: poprawny zapis ortograficzny i interpunkcyjny wyrazów. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca.

Mistrzem ortografii w kategorii klas: II-III została Anna Surdziel - uczennica klasy III Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.

II miejsce zajęła Laura Orzeł - uczennica klasy II Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.

III miejsce otrzymała Alina Smaga - uczennica klasy III Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

W kategorii klas: IV-VI tytuł mistrza ortografii i I miejsce wywalczyła Małgorzata Wolfinger – uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.

II miejsce zajęła Blanka Stach - uczennica klasy V Niepublicznej Szkoły Podstawowej  im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku.

III zaś miejsce zajął Wojciech Sroka - uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.

W kategorii klas VII - VIII tytuł mistrza ortografii i I miejsce zajęła Wiktoria Grzegorzek – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku.

II miejsce otrzymała Julia Duda – uczennica klasy VIII Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku.

III miejsce zajęła Kamila Kubowicz – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Tymbark - dr Paweł Ptaszek oraz Pani Halina Dudzik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom, którzy pomogli uczniom w przygotowaniu się do konkursu.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, która ufundowała dla laureatów oraz uczestników konkursu nagrody rzeczowe.

R. Ślimak-Frys

12897