Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Sieć współpracy

Treść

W związku z realizacją rządowego programu Aktywna Tablica, powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami. Uczestniczą w niej trzy szkoły, w tym dwie prowadzone przez Gminę Tymbark:

  • Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza Podłopieniu.
  • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zawadce.
  • Szkoła Podstawowa w Zegartowicach.

https://www.facebook.com/szkolazegartowice114/ 

https://spzegartowice.wixsite.com/website/rekrutacja-2021-2022

Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy:

1. Spotkania nauczycieli wykorzystujących TIK w nauczaniu:

  • Styczeń: Spotkanie rozpoczynające współpracę, ustalenie harmonogramu i zasad współpracy.
  • Marzec: Spotkanie nauczycieli, dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi programu.
  • Maj: Spotkanie podsumowujące udział zespołów nauczycieli w programie.

2. Lekcje otwarte:

  • Marzec: lekcja otwarta w klasie 2, prowadząca zajęcia: p. Agata Zimirska.
  • Marzec: lekcja otwarta w klasie 1, prowadząca zajęcia: p. Katarzyna Lach.

 

85772