Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Dokumentacja

Treść

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce na rok szkolny 2021/2022

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce na rok szkolny 2021/2022

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki  w Zawadce w warunkach pandemii COVID – 19

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE

KLASA I
KLASA II
KLASA III
Religia
Religia
Religia

 

KLASA IV KLASA V KLASA VII KLASA VIII
Język polski Język polski Język polski Język polski
Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski
Przyroda Biologia  Język niemiecki Język niemiecki
Matematyka Matematyka Biologia Biologia
Historia Historia Chemia Chemia
Plastyka Geografia Matematyka Matematyka
Muzyka Plastyka Geografia Geografia
Informatyka Muzyka Fizyka Fizyka
Technika Informatyka Historia Historia
WF Technika Muzyka WOS
Religia WF Plastyka EDB
  Religia Informatyka Informatyka
    WF WF
    Religia Religia

 

27498