Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Dokumentacja

Treść

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce na rok szkolny 2023/2024

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce na rok szkolny 2023/2024

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki  w Zawadce w warunkach pandemii COVID – 19

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki - wersja skrócona

Regulamin korzystania z monitoringu w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024

Szkolny zestaw programów nauczania i wychowania przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

KLASA I
KLASA II
KLASA III

 Religia

 

KLASA IV KLASA V KLASA VI KLASA VII
Język polski Język polski Język polski Język polski
Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski
Przyroda Biologia    Język niemiecki
Matematyka Matematyka Biologia Biologia
Historia Historia   Chemia
Plastyka Geografia Matematyka Matematyka
Muzyka Plastyka Geografia Geografia
Informatyka Muzyka Technika Fizyka
Technika Informatyka Historia Historia
WF Technika Muzyka Muzyka
Religia WF Plastyka Plastyka
  Religia Informatyka Informatyka
    WF WF
    Religia Religia

 

85772