Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Dokumentacja

Treść

Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce na rok szkolny 2022/2023

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Zawadce na rok szkolny 2022/2023

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki  w Zawadce w warunkach pandemii COVID – 19

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/2023

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE

KLASA I
KLASA II
KLASA III

 

KLASA IV KLASA V KLASA VI KLASA VIII
Język polski Język polski Język polski Język polski
Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski
Przyroda Biologia    Język niemiecki
Matematyka Matematyka Biologia Biologia
Historia Historia   Chemia
Plastyka Geografia Matematyka Matematyka
Muzyka Plastyka Geografia Geografia
Informatyka Muzyka Technika Fizyka
Technika Informatyka Historia Historia
WF Technika Muzyka WOS
Religia WF Plastyka EDB
  Religia Informatyka Informatyka
    WF WF
    Religia Religia

 

62170