Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Świetlica

Treść

Od 2014/2015 w naszej szkole działa świetlica szkolna. Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych i w czasie oczekiwania na dowóz. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Dzieci ćwiczą poprzez naturalne relacje umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami i ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw w świetlicy.

Opiekunem dzieci w świetlicy w roku szkolnym 2023/2024 jest Pani Natalia Leśniak - Florek     

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2023/2024:

Dzień tygodnia

Opieka świetlica

Poniedziałek

11.15-13.15

Wtorek

11.15-13.15

Środa

11.15-13.15

12.15-13.15

Czwartek

11.15-13.15

Piątek

11.15-13.15

 

94909