Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Realizowane zajęcia z wykorzystaniem wyposażenia

Treść

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

W miesiącu czerwcu uczniowie naszej szkoły wykorzystywali sprzęt zakupiony w ramach programu „Labolatoria Przyszłości” na lekcji wychowania fizycznego.

Podczas zajęć uczniowie wykonywali foto relację podczas wykonywania ogólnorozwojowej rozgrzewki. Celem rozgrzewki oprócz przygotowania organizmu do dalszej aktywności fizycznej było kształtowanie szybkości, siły mm ramion, oraz koordynacji wzrokowo ruchowej.  Zdjęcia wychwyciły pewne błędy wykonywanych ćwiczeń, które później mogliśmy szczegółowo omówić.

R. Kałużna Boczoń

 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci          

 

W dniu 06.06.2023r. na zajęciach z psychologiem szkolnym, które odbyły się w ramach zastępstwa, uczniowie z klasy VIII doskonalili swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz rozpoznawania własnych emocji. Podczas zajęć uczniowie planowali drogę, którą należało pokonać za pośrednictwem robota sterując nim w odpowiednim kierunku. Robot - Photon pokonując wyznaczoną trasę miał dotrzeć do poszczególnych kart z emocjami, które znajdowały się na specjalnej macie. Gdy robot osiągnął cel, uczniowie dyskutowali w grupie o danej emocji - uczyli się rozpoznawać odczucia z ciała towarzyszące danemu uczuciu oraz proponowali, w jaki sposób można poradzić sobie z emocjami, które są dla nich trudne. Zabawa z robotem służyła rozwijaniu w uczniach samoświadomości emocji oraz znajdowaniu sposobów radzenia sobie z nimi, a także uczyła współpracy oraz efektywnej komunikacji interpersonalnej. 

Zajęcia zostały przeprowadzone przy użyciu robotów Photon zakupionych w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

Honorata Leśniak

353911342_3246020158953737_4274952396572079455_n.jpg

 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłosci

Uczniowie z klasy III i II na zajęciach świetlicowych   doskonalili swoje umiejętności  w zakresie komunikacji interpersonalnej. Podczas zajęć jeden uczeń planował   drogę, którą należało pokonać za pośrednictwem robota sterując nim w odpowiednim kierunku, używał różnych sygnałów dźwiękowych oraz  kolorów. Robot - Photon posłusznie wykonywał polecenia "naszych programistów". Zabawa z robotem rozwijała w uczniach chęć współpracy,  kreatywność, uczyła logicznego myślenia  i wytrwałości w wykonywaniu wyznaczonych  zadań. Zajęcia były okazją do doskonalenia  swoich umiejętności interpersonalnych.

Zajęcia zostały przeprowadzone przy użyciu robotów Photon zakupionych w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

                                                                                    p. Danuta Leśniak

351248722_630562545674079_527977784638185548_n.jpg

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

„Usłyszeć i zobaczyć”

Na jednej z ostatnich lekcji języka niemieckiego (22 maja) uczniowie klasy 8 mogli obejrzeć nagrane przez siebie wypowiedzi na temat „Was hast du heute an?” (Co masz dziś na sobie?). Nagrania powstały na poprzedniej lekcji i były formą sprawdzenia umiejętności  posługiwania się językiem niemieckim  po zakończeniu tematów związanych z garderobą i wyglądem. Ocenie podlegały wartość merytoryczna wypowiedzi , poprawność językowa, ale również umiejętność zaprezentowania się  i swoboda komunikacji. Nagrywaniu wypowiedzi i późniejszemu wspólnemu oglądaniu towarzyszyły duże emocje, przy czym okazało się, że najtrudniejsze jest…  przełamanie wstydu przed występem.

Lekcja została przeprowadzona przy użyciu sprzętu (aparat fotograficzny i statyw) zakupionego w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

                                                                                                                  Danuta Sołtys

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie klasy piątej utrwalali słownictwo związane z miejscami w mieście. Prowadzili również rozmowę uzyskując i przekazując informacje dotyczące wskazywania drogi i pytania o kierunek. Na dywanie przedstawiającym miasto, rozłożone zostały karty literowe w języku angielskim, następnie uczniowie w parach ćwiczyli konwersacje dotyczące wskazywania drogi. Do tego celu wykorzystali roboty Photon zakupione w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.

Podczas zajęć jeden uczeń pytał o drogę jak dojść do upragnionego celu, a drugi uczeń za pośrednictwem robota sterował nim w odpowiednim kierunku, używając również sygnałów dźwiękowych i kolorów. Uczniowie dzięki tym zajęciom mogli poprzez zabawę przekazywać w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, tworzyć i reagować na wypowiedzi, stosować strategie komunikacyjne oraz doskonalić orientację w terenie.

Maria Duda

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości
 

W dniu 26 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Zawadce w klasie czwartej w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” odbyła się lekcja religii, której tematem była historia parafii i kościoła parafialnego w Podłopieniu.

Podczas katechezy uczniowie oglądali na tablicy multimedialnej przygotowaną prezentację na temat uroczystości 30. rocznicy konsekracji kościoła Parafialnego w Podłopieniu, która miała miejsce w dniu 16 kwietnia 2023.

Podczas lekcji religii uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o historii lokalnej społeczności oraz rozwijali umiejętności techniczne. W ramach lekcji uczniowie zapoznali się także z instrukcją Aparatu fotograficznego SONY ZV‑1, który został zakupiony dzięki udziałowi szkoły w programie #LaboratoriaPrzyszłości/#LaboratoriaPrzyszlosci. Następnie tym aparatem fotograficznym SONY ZV 1 uczniowie udokumentowali wykorzystanie urządzeń multimedialnych podczas lekcji.

Ks. Wiesław Orwat

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/807/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-kwiecien.html

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

3 kwietnia na zajęciach z języka angielskiego uczniowie klasy pierwszej powtarzali słownictwo dotyczące części ciała oraz wyszukiwali sylwetki stworków zgodne z podanym opisem. Do tego celu wykorzystali roboty Photon zakupione w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Podczas zajęć uczniowie za pośrednictwem robotów wyznaczali im ścieżki do odpowiednich kart wyrazowych oraz sterowali nimi za pomocą sygnałów dźwiękowych.

Zajęcia z użyciem robotów Photon nie tylko uatrakcyjniły zajęcia, ale też pozwoliły uczniom doskonalić orientację przestrzenną.

Idalia Jaroszyńska

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/796/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-kwiecien.html

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

 

W marcu uczniowie na zajęciach z pomocy psychologiczno pedagogicznej  używali sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Na rewalidacji uczniowie zaczęli swoją przygodę z klockami Lego SPIKE™ Prime, zakupionymi w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie podczas budowania byli bardzo skupieni, aby nie pomylić klocków i wykonywać polecenia nauczyciela. Poprzez zabawę usprawniali i stymulowali motorykę małą. Zabawa dostarczała wrażeń dotykowych oraz poznawanie dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów. Podczas pracy rozwijali umiejętności  rozwiązywania złożonych problemów i krytycznego myślenia oraz nauki podstaw budowania i programowania.  

Również podczas zajęć rewalidacyjnych z pomocą nauczyciela zaprojektowali kostkę emocji którą następnie wydrukowaliśmy w drukarce 3D zakupionej w ramach programu Laboratorium Przyszłości. Uczniowie poznali zasadę działania urządzenia oraz obserwowali proces drukowania modelu 3D. Kostka z emocjami towarzyszy nam podczas każdych zajęć używamy jej między innymi do: podsumowywania zajęć, (dokańczamy zdanie: Czułem/czułam tą emocję gdy), rozwiązywanie konfliktów i budowania relacji (Czuje się tak, gdy…,), rozmowa o emocjach (Taką emocję wywołuje u mnie…).

Na zajęciach logopedycznych, oraz wczesnego wspomagania dzieci  poznały Robota Photon zakupionego w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Od pierwszych chwil zajęciom towarzyszyło wiele emocji.  Robot wzbudził u dzieci ogromne zainteresowanie i sympatię, gdyż swoim wyglądem przypomina pieska. Zadanie polegało na napisaniu programu który powodował że robot wykonywał określoną czynność w tym przypadku zmieniał kolor oczu, czułek na zielone oraz wydał dźwięk: “ kota”. Zadaniem było również pokierowanie robotem do kart np. z odpowiednią głoska czy czynnością.

 Widząc zaangażowanie uczniów wiem, ze jeszcze wiele przygód edukacyjnych jest przed nami.

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/790/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-marzec.html

Alicja Sroka

 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

16 marca podczas zajęć matematycznych w klasie trzeciej uczniowie mieli możliwość w formie zabawy utrwalić znajomość tabliczki mnożenia oraz sprawdzić stopień jej opanowania. Z zaangażowaniem uczestniczyli w wyścigu matematycznym wykorzystując do tego celu roboty Photon. Zadaniem trzecioklasistów było pokierowanie robota do karty z właściwymi iloczynami.

Ta niecodzienna i przyjemna forma nauki bardzo się wszystkim spodobała i zachęciła do dalszych ćwiczeń w liczeniu.

Dorota Staniszewska

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/782/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-marzec.html

 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

28 lutego  na lekcjach języka polskiego  uczniowie klasy ósmej podsumowali omawianie lektury „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza w nietypowy sposób. Ich zadanie polegało na wcieleniu się w agentów biura turystycznego i przygotowaniu oferty wycieczki do  mickiewiczowskiego Soplicowa.

 Na lekcjach poprzedzających prezentację  oferty uczniowie mieli za zadanie  przygotować 
w grupach  folder dotyczący fikcyjnej miejscowości, gdzie rozgrywa się akcja Pana Tadeusza ze wskazaniem najważniejszych miejsc i atrakcji, które warto zobaczyć m.in.:zamku magnackiego rodu Horeszków, dworku szlacheckiego Sopliców czy  karczmy Żyda Jankiela,
a także zaprezentowaniu walorów krajobrazowych okolicy oraz tradycji i obyczajów szlacheckich.

Do prezentacji  oferty biura turystycznego  uczniowie wykorzystali aparat fotograficzny  z funkcją kamery wraz ze statywem, który został zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Zapraszamy  do obejrzenia efektów pracy naszych ósmoklasistów.

                                                                                                                    Dorota Wilk

https://www.canva.com/design/DAFcdB5eiUg/ZK44OsHScFFvuhFtZINcYg/watch?utm_content=DAFcdB5eiUg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

https://drive.google.com/file/d/18BCaEyaZA8ux-CiB3xRPQJ8Z9aapcg4e/view?usp=share_li;

Zdjęcia

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/775/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-marzec.html

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości Laboratoria Przyszłości

Uczniowie klasy ósmej  na lekcjach informatyki w miesiącu lutym kolejny raz  korzystali z drukarki  3D.

Drukarka  3D została zakupiona w ramach  programu Laboratoria przyszłości. Uczniowie wyszukali w Internecie projekty przedmiotów do druku, a następnie w włączali je do druku. Efektem ich pracy były kostki do gry z pierwiastkami chemicznymi, zegar słoneczny,  spychacz oraz uchwyt pisaka służący  do zabawy Photonem.

Krzysztof Wilk

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/760/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-laboratoria-przyszlosci-luty.html

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości Laboratoria Przyszłości

Styczeń na lekcjach geografii upłynął pod znakiem przyszłości.

W ramach programu "Laboratoria Przyszłości" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  otrzymaliśmy drukarkę 3D Skrinter do Pracowni Druku 3D SkriLab. Uczniowie klasy ósmej w ramach lekcji geografii i utrwalania wiadomości o Afryce postanowili wydrukować puzzle, które stanowią państwa Afryki. Z pomocą specjalnego oprogramowania uczniowie wczytali plik do drukarki i rozpoczął się żmudny i wymagający cierpliwości proces wydruku.

Na kolejnej lekcji postanowiliśmy zająć się elementami programowania wykorzystaliśmy do tego klocki LEGO Education SPIKE Prime. Zadaniem uczniów było zbudowanie robota, który wykonuje ruchy w rytm muzyki, ale był to tylko pretekst do dyskusji na temat wykonywania ćwiczeń fizycznych, powtórzenie wiadomości na temat problemu głodu, niedożywienia i ich skutków w Afryce, a także efektywne wykorzystywanie różnych danych: czasu, prędkości oraz stopni obrotów w praktyce.

Agata Zimirska

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/756/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-laboratoria-przyszlosci-styczen.html

 

#LaboratoriaPrzyszłosci #LaboratoriaPrzyszlosci

W styczniu na lekcjach języka angielskiego uczniowie klasy ósmej utrwalali słownictwo z zakresów tematycznych Edukacja i Praca. Swoje umiejętności doskonalili w praktyce, rozwijając sprawność mówienia w języku angielskim.

Do przygotowania filmików z odpowiedziami na pytania, uczniowie wykorzystali aparat fotograficzny z funkcją kamery wraz ze statywem, który został zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Zachęcamy do obejrzenia efektów pracy naszych ósmoklasistów w postaci filmu.

Link do filmu:

https://www.canva.com/design/DAFYCvDMwgE/LV1OZfVBoPgQwmcOaW7i0Q/watch?utm_content=DAFYCvDMwgE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Aneta Bugańska

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/749/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-styczen-223.html

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci  

Uczniowie klasy VI w ramach wychowania fizycznego wzięli udział w pierwszej lekcji w tym roku szkolnym na śniegu. Chłopcy i dziewczęta chętnie zabrali sanki i udali się na pobliską górkę. Śniegu napadało bardzo dużo i był mrozik, ale to była wymarzona pogoda do szaleństw na zewnątrz. Młodzież chętnie zjeżdżała na sankach z górki pojedynczo, a także zainicjowali zrobienie kuligu z posiadanego sprzętu szkolnego, pamiętając przy tym o bezpiecznej zabawie. Relacja z tego dnia została  zarejestrowana  za pomocą  aparatu  fotograficznego  zakupionego  przez szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie planują już kolejne zajęcia na śniegu!!!

Beata Piętoń

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/732/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-grudzien-222.html

 

Szkolne obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia

Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły z klas I – III oraz oddziału przedszkolnego  świętowali Światowy Dzień  Pluszowego Misia. To wydarzenie na trwale wpisało się  w kalendarz imprez szkolnych organizowanych przez bibliotekę szkolną. 24 listopada dzieci zebrały się w sali gimnastycznej, by posłuchać bajek o misiach czytanych przez uczniów z klasy VI: Magdalenę Kordeczka i Marcina Dudzika.  Następnie wszyscy uczniowie brali bawili się w rytm melodii „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Atrakcją dla dzieci była także foto budka przygotowana specjalnie na tę okazję. Dzieci w ramach obchodów wykonywały także prace plastyczne, zadania o tematyce misiowej oraz rysunek misia z wykorzystaniem Photona. Starsi uczniowie w tym dniu mieli możliwość przyniesienia do szkoły pluszowego misia, który wprowadził ulgę w postaci zwolnienia z odpowiedzi  na wszystkich lekcjach.

W akcji wykorzystano także sprzęt - aparat zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W rolę fotografa wcieliła się Emilka Staniszewska.  

 #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci               

Misiowe książki w naszej bibliotece

- A.A. Milne                      ,,Kubuś  Puchatek”

- Czesław Janczarski        ,,Wiosna  Misia  Uszatka”

- Czesław  Janczarski       ,,Lato Misia Uszatka”

- Michael Bond                 ,,Paddington  zdaje  egzamin”     

- Wiesław Drabik             ,, Uciekł  Miś” 

- Janusz Przymanowski    ,,Kanonier  Wojciech”

- Arkadiusz Maćwak        ,,Miś  Marcyś”

- Jamie  Simons               ,,Kubuś i Przyjaciele”

Renata Ślimak-Frys

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1406/7104/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci.html

 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

 

Uczniowie klasy VI uczestniczyli w kole biologicznym z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zapoznali się z budową i działaniem wirtualnego laboratorium Empiriusz oraz nowoczesnym aparatem fotograficznym. Na lekcji mieliśmy możliwość sprawdzenia obecności skrobi przy użyciu jodyny. W kontakcie ze skrobią roztwór jodyny zmienia barwę z brązowej na granatową. W doświadczeniu wykorzystaliśmy produkty: chleb, ziemniak, jabłko, kasza i makaron. Następnie to samo doświadczenie przeprowadziliśmy z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Empiriusz. Dzięki profesjonalnym goglom VR wraz z kontrolerami mogliśmy wejść w wirtualną rzeczywistość (VR), która daje niesamowitą możliwość doświadczania złożoności świata.

Całość nagraliśmy, teraz czeka nas montaż :)

Izabela Franczak

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1406/7057/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci.html

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

 

          Uczniowie klasy II uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zapoznali się z budową, programowaniem i zastosowaniem robotów Photon oraz nowoczesnym aparatem fotograficznym. Dzieci na lekcji miały możliwość poznania gatunków drzew liściastych poprzez rysowanie liści robotem. Największa przyjemność nastąpiła wtedy, kiedy dzieci mogły zatańczyć razem z robotem Photon.

          Zawód fotografa od dziś nie jest nam obcy. Uczniowie wraz z opiekunami wybrali się na jesienny spacer do lasu, gdzie udało się sfotografować piękno i różnorodność przyrody.  Czekamy na kolejne spotkanie z robotyką.

                                                                                                                                      Katarzyna Nowak

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/680/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyszlosci-pazdziernik-kl-2.html

 

Dodawanie w zakresie 10 z wykorzystaniem Photona.

Dzieci z oddziału przedszkolnego podczas realizacji tematu zajęć „Liczymy warzywa” poznały Photona i jego możliwości.

Photon to interaktywny robot edukacyjny, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Pomaga im rozwijać kreatywność, zdolność logicznego myślenia, ułatwia poznawanie podstaw programowania.

Nauczyciel wytłumaczył dzieciom w jaki sposób porusza się robot, jak zmienia kolory i jakie może wydawać dźwięki. Przedszkolaki, jako wstęp do programowania, uczyły się poruszać Photonem.

Na macie edukacyjnej robota Photona rozłożone zostały karty z cyframi 1-10, a zadaniem dzieci było wskazać prawidłowy wynik ułożonego przez nauczyciela działania i zaprogramować robota tak, aby najechał na pole z prawidłową cyfrą dającą wynik danego działania.

Następnie na macie edukacyjnej robota Photona rozłożone zostały plansze z obrazkami warzyw, nauczyciel czytał zagadki a zadaniem dzieci było je rozwiązać i zaprogramować robota tak, aby najechał na planszę z prawidłową odpowiedzią.

Robot Photon został zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Wszyscy świetnie się bawili ucząc nowych rzeczy.

Paulina Matras

https://spzawadka.tymbark.pl/pl/1590/679/-laboratoriaprzyszlosci-laboratoriaprzyslosci-pazdziernik.html

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Uczniowie klasy III na zajęciach dodatkowych zaprzyjaźnili się z robotami Photon, dzięki nim będą mogli poznać zagadnienia związane z programowaniem oraz robotyką. Klasa III rozpoczęła budowanie robotów z klocków LEGO education Spike Prime. Pierwszym robotem, którego wspólnie dzieci zbudowały jest „Tancerz breakdance”. Dzieciom podczas pracy  towarzyszył uśmiech i zadowolenie.

Roboty Photon oraz klocki LEGO education Spike Prime zostały zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

                                                                                                                         Karolina Madoń

89044