Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Innowacja pedagogiczna pn. „Historia rysowana”

Treść

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole była realizowana innowacja pedagogiczna pn. ”Historia rysowana”, która miała na celu rozwijać zainteresowania uczniów oraz zachęcać do nauki historii z wykorzystaniem technik plastycznych.

Adresatami innowacji byli uczniowie klasy IV, a zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć obowiązkowych raz w tygodniu. Uczniowie po zapoznaniu się z treściami nauczania historii w klasie IV, wykonywali rysunki dotyczące wydarzeń i postaci historycznych. Innowacja była doskonałą zabawą, a także pomogła uczniom łatwiej zapamiętać wiedzę i umiejętności z podstawy programowej. Efektem pracy uczniów była prezentacja prac w formie plastycznej postaci historycznych oraz album prezentujący osiągnięcia uczniów.

Maria Duda

12895