Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

Treść

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA:
„Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego”
25 września 2021 – sobota
hala sportowa w Tymbarku
Godz. 10.00
Organizator: Urząd Gminy Tymbark, Szkoła Podstawowa w Tymbarku
Cel turnieju: popularyzacja tenisa stołowego, aktywne spędzenie wolnego czasu w ramach promocji hasła: „ Żaden lek nie zastąpi ruchu”.

Kategorie:
I Kategoria – dziewczęta i chłopcy rocznik 2009 i młodsi (klasy VI i młodsi)
II Kategoria – dziewczęta i chłopcy rocznik 2007,2008 (klasy VII i VIII)
III Kategoria – Open- kobiety i mężczyźni (szkoła średnia + dorośli)


Program:
Godz. 9.30 – rejestracja zgłoszeń , rozgrzewka
Godz. 10.00 - 10.15 – otwarcie turnieju i rozpoczęcie rozgrywek
Godz. 12.30 – 13.00 zakończenie turnieju


Regulamin:
1. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe.
2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców oraz oświadczenie /do wypełnienia w dniu zawodów lub zostaną przesłane po przyjęciu zgłoszenia/.
3. Zawodnicy pełnoletni muszą podpisać stosowne oświadczenie. /w załączniku/.
4. Podczas pobytu na turnieju należy dezynfekować ręce przed każda grą, osoby oczekujące na grę muszą znajdować się w wyznaczonej strefie z zachowaniem dystansu społecznego oraz nakazu noszenia maseczek.
5. Zachować należy spokój oraz porządek podczas turnieju.
6. Dziewczęta i kobiety wchodzą na teren hali sportowej od strony biblioteki kierując się do szatni, chłopcy i mężczyźni od strony przedszkola – szatnia na holu.
7. Uczestnikom nie wolno przebywać na widowni /trybunach/.
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni oraz na holu.
9. Podczas turnieju zachowujemy zasadę fair play.


System rozgrywek:
1. Przy małej ilości zawodników w kategorii – „ Każdy z każdym”.
2. Przy dużej ilości zawodników w kategorii – do dwóch przegranych meczy.
Nagrody: Medale oraz drobne upominki.


Postanowienia końcowe:
1. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. W przypadku małej ilości chętnych możliwe jest łączenie kategorii.
3. Interpretacja regulaminu należy do kompetencji organizatora.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: bjanczy@sptymbark.edu.pl podając imię, nazwisko, kategorię oraz telefon kontaktowy lub telefonicznie 600 91 94 96 – Barbara Janczy do dnia 24 września 2021r. do godz. 17.00 lub w dniu zawodów.

Zgody do udziału w Rodzinnym Turnieju Tenisa Stołowego posiada nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Zawadce - Beata Piętoń, tel. 662 402 611. Osoby chętne, które wezmą udział w zawodach (rodzic i dziecko) proszone są  o zgłoszenie swojego uczestnictwa najpóźniej do 24 września 2021 r. do godziny 16:00 do Pani Beaty Piętoń.

12895