Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Klasyczne metody formowania charakteru

Treść

Praca nad charakterem powinna być jednym z najważniejszych zadań wychowawczych. Niestety, w praktyce dużo mówi się o wychowaniu do tolerancji, dialogu czy otwartości, zapominając o formowaniu silnej woli czy cnót moralnych. Poniżej prezentujemy cykl konferencji Dariusza Zalewskiego poświęconych samowychowaniu.
Pan Dariusz Zalewski to pedagog i autor książek o wychowaniu, a także publicysta, który upowszechnia klasyczną etykę wychowawczą. Czym jest klasyczny model edukacji? Propagowanie wychowania według starych, sprawdzonych zasad klasycznej i katolickiej etyki wychowawczej. Edukacja klasyczna jest to sprawdzony przez wieki sposób formowania ludzkich charakterów oparty w pierwszej kolejności na formowaniu cnót moralnych. Cnoty są sprawnościami, które udysponowują człowieka do dobrego działania. Bez nich nie ma wychowania. Silny charakter, to coś, co wszyscy chcielibyśmy mieć. Utożsamiamy go głównie z racjonalnym podejściem do życia, silną wolą, zdecydowaniem i radzeniem sobie z codziennymi trudnościami. Siła charakteru jest przydatna w wielu dziedzinach życia. Pomaga pokonać lęki, które powstrzymują nas przed robieniem wielu rzeczy. Ale ludzie obdarzeni silnym charakterem wiedzą też, czego w życiu nie robić.

https://www.youtube.com/watch?v=pO3gUxf5Tps&t=2695s

https://www.youtube.com/watch?v=v8G3B039axI

https://www.youtube.com/watch?v=4dd-mzrLVfw

LUB

https://funawi.pl/jak-formowac-charakter-dariusz-zalewski

12895