Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Projekt edukacyjny „Dzień Europejski – przedstawienie różnorodności kulturowej Starego Kontynentu”

Treść

W tym roku szkolnym klasa 8 na lekcjach WOS-u realizowała projekt edukacyjny pt. „Dzień Europejski – przedstawienie różnorodności kulturowej Starego Kontynentu”. Najważniejszym celem tego projektu było zapoznanie się z historią, geografią, kulturą, sztuką i z ciekawymi miejscami turystycznymi wybranych krajów Unii Europejskiej i nie tylko.

W projekcie brały udział 3 grupy. Każda grupa miała za zadanie przygotować prezentację 3 wybranych krajów w Europie. Grupy zaprezentowały m.in. takie kraje jak: Francja, Niemcy, Ukraina, Włochy, Szwecja, Polska i Hiszpania. Uczniowie zebrali informacje i opracowali bogaty materiał dotyczący najważniejszych wydarzeń z historii danego kraju, kultury ludowej, godła państwa, hymnu, piosenki w języku narodowym, położenia geograficznego, warunków naturalnych, najbardziej charakterystycznych potraw, bohaterów narodowych, religii, zabytków i ciekawych miejsc turystycznych przy wykorzystaniu map, plakatów, zdjęć i innych środków przekazu. Projekt ten spotkał się z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem całej klasy.

M. Duda

27497