Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Podsumowanie Gminnego Konkursu Fotograficznego "Z obiektywem przez Gminę Tymbark"

Treść

W tym roku szkolnym nasza szkoła była organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego „Z obiektywem przez Gminę Tymbark”. Celem konkursu była promocja Gminy Tymbark poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych miejsc krajobrazowo i turystycznie za pomocą fotografii, ukazywanie bogactwa przyrodniczego oraz piękna przyrody Gminy Tymbark, rozwijanie umiejętności fotograficznych, popularyzacja fotografii, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu oraz rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie fotografii.

Konkurs był adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Tymbark, a wzięło w nim udział 23 uczniów. Wszystkie prace ukazały piękno naszej gminy zarówno pod względem architektury jak i bogactwa przyrodniczego. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący – Pan Michał Rybka oraz członkowie – Pani Dorota Wilk oraz Pan Krzysztof Młynarczyk, na posiedzeniu w dniu 20 maja postanowiła przyznać następujące miejsca oraz nagrody specjalne ufundowane przez Pana Michała Rybkę.

I miejsce: Amelia Atłas  uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

II miejsce: Agnieszka Dziadoń  uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

III miejsce: Joanna Malarz  uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.

Nagrody specjalne Fotografa Michała Rybki:

Weronika Kurek  uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

Dominik Pach  uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 31 maja 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Tymbarku. Uroczystego wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Tymbark – dr Paweł Ptaszek oraz Pani Halina Dudzik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie fotografii!

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku, która ufundowała nagrody rzeczowe dla laureatów oraz uczestników konkursu. Dziękujemy również Panu Michałowi Rybce za ufundowanie nagród specjalnych.

Karolina Madoń

Aneta Bugańska

Alicja Sroka

31695