Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”

Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”

Treść

Drodzy Rodzice!

Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” są realizowane w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz na dalszych etapach edukacyjnych uczniów.

Treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawarte są w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Na realizację zajęć w szkołach przeznacza się w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
Szczegółowa tematyka zajęć Wychowania do życia w rodzinie dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców. 

                                                                                                                 Beata Piętoń

                                  

43365