Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Zajęcia wyrównawcze realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych".

Treść

W Szkole Podstawowej  im. T. Kościuszki w Zawadce realizowane są zajęcia wyrównawcze w ramach projektu dofinansowanego  z Funduszy Europejskich  pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół  i placówek oświatowych".  Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół  i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

Zajęciami wyrównawczymi z j. angielskiego objętych jest 24 uczniów kl. VI i VIII, natomiast zajęciami  przyrodniczymi wyrównawczymi – wyjazdowymi zostało objętych 20 uczniów klasy VIII. Zajęcia przyrodnicze wyrównawcze odbyły się w formie dwudniowej  wycieczki do Zakopanego, której celem  było wyrównanie braków edukacyjnych z biologii i geografii dotyczących form ochrony przyrody, fauny i flory regionu tatrzańskiego, cechy krajobrazu wysokogórskiego, rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata i jego różnorodnych walorów oraz kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody i środowiska. Podczas zajęć wyjazdowych uczniowie korzystali ze wsparcia psychologicznego. Brali udział w treningu uważności jako sposobu obniżenia stresu, ćwiczyli umiejętność współpracy  i tworzenia atmosfery koleżeństwa, treningu spostrzegawczości, poznawali swoje mocne strony  oraz ćwiczyli  umiejętność pozytywnej samooceny i pewności siebie.

 

85772