Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

II Gminny Profilaktyczny Przegląd Małych Form Teatralnych

Treść

W dniu 25 kwietnia 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbył się II Gminny Profilaktyczny Przegląd Małych Form Teatralnych. Organizatorem Konkursu była  Szkoła Podstawowa w Zawadce. Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Tymbark i Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  w Tymbarku.

Celem tegorocznej edycji konkursu było:

  • promowanie postaw wolnych od używek, ryzykownego zachowania oraz agresji słownej i cyberprzemocy,
  • kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za własne zdrowie,
  • wskazanie atrakcyjności zachowania bez używania alkoholu, narkotyków          
    i dopalaczy,
  • kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,
  • kreowanie wizerunku młodego człowieka, wolnego od nałogów.

Uczestnikami konkursu  byli uczniowie klas I – VIII z terenu gminy Tymbark.

Wyniki konkursu w kategorii I prezentują się następująco:

 I miejsce -  grupa  ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku ,,Wesoła Gromada’’

II miejsce - grupa ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu  ,,Ładne Kwiatki’’                                      

III miejsce - grupa ze Szkoły Podstawowej w Zawadce  ,,Pod chmurką’’

Wyniki konkursu w kategorii II prezentują się następująco:

I miejsce –  grupa „No to nic” ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu

II miejsce - grupa „Nasza Klasa” ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku 

III miejsce - grupa „Niemożliwi” ze Szkoły Podstawowej w Piekiełku

Nagrodę za udział otrzymała grupa ,,Ananasy z VI  klasy’’ ze Szkoły Podstawowej w Zawadce.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodnicząca komisji – Pani Krystyna Kałużna, oraz członkowie – Pani Ewa Skrzekut, Pani Paulina Ablewicz, Pani Zuzanna Majeran.

            Podziękowania kierujemy także do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku, która ufundowała  atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz życzymy dalszych sukcesów. 

Danuta Leśniak, Izabela Franczak, Honorata Leśniak

 

85772