Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI OSP ZAWADKA

Treść

W dniu 19.10.2023 r. uczniowie klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym spotkali się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawadki: strażakiem oraz ratownikiem medycznym, aby przypomnieć zasady udzielania pierwszej pomocy. Wykwalifikowani specjaliści G. Klimek i D. Kaczmarczyk zapoznali ich z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej - oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego. Uczniowie po instruktażu bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych. Z przejęciem angażowali się w udzielaniu pierwszej pomocy.

            Druga część edukacyjnych warsztatów przybliżyła ciężką, trudną, czasami bardzo niebezpieczną pracę strażaka. Uczniowie poznali zadania i obowiązki oraz dowiedzieli się, jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat na strażaka. Przypomniany został również  ogólnoeuropejski numer alarmowy 112. Dużą atrakcją dla dzieci było oglądanie wozu strażackiego i jego wyposażenia.

            Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, na każdym etapie edukacji dzieci, dlatego warto systematycznie organizować takie spotkania, gdzie zwraca się uwagę na kształcenie praktycznych umiejętności, które dziecko mogłoby wykorzystać w chwili zagrożenia życia swojego lub innych osób.

Dziękujemy przedstawicielom OSP w Zawadce za poświęcony czas, przekazanie uczniom tak cennych, pożytecznych informacji i życzymy bezpiecznego powrotu z każdej akcji ratunkowej!!!

N. Leśniak-Florek

 

75970