Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

"Z kulturą mi do twarzy" - podsumowanie projektu kl. I-III

Treść

Uczniowie klas I-III przez cały rok szkolny 2023/2024 uczestniczyli w realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.  Głównymi celami projektu było promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, wychowanie w duchu wartości takich jak: dobro, altruizm, patriotyzm, kształtowanie empatii, szacunku, poczucia przynależności do kraju i regionu oraz zapoznanie dzieci z zasadami życia społecznego.

            Poszczególne zadania były posegregowane w cztery tematyczne moduły. W sumie uczniowie zrealizowali 20 zadań. Wszystkie zadania były wykonywane z ogromnym zaangażowaniem uczniów oraz nauczycieli. Wśród zrealizowanych zadań warto wymienić : „Będę aktorem”- przygotowanie dla innych klas dowolnej inscenizacji, „Lubimy lektury” – podsumowanie przeczytanej lektury z wykorzystaniem metod aktywizujących”, „Dzień Kropki” – święto kreatywności, „Poloneza czas zacząć!” – nauka tańca i prezentacja podczas wybranej uroczystości, „Savoir vivre przy stole” – zorganizowanie poczęstunku i zwrócenie uwagi na sposób zachowania się przy stole, „Moje korzenie” – wykonanie drzewa genealogicznego.

            Różnorodność działań pozwalała na poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w różnych dziedzinach kultury oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań, godnych ucznia, a w przyszłości dobrego Polaka.  Kończąc pracę z projektem mamy nadzieję, że zasiane ziarno wykiełkuje i że uczestnicy projektu zawsze będą pamiętać, że „Z kulturą mi do twarzy”.
Na zakończenie projektu uzyskaliśmy CERTYFIKAT, z którego jesteśmy dumni. Oto  krótka fotorelacja z naszych działań:

N. Leśniak-Florek

 

 

92499