Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Historie rodzinne i regionalne”

Treść

W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole była realizowana innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna - „Historie rodzinne i regionalne”. Adresatami innowacji byli uczniowie klasy IV, którzy raz w tygodniu uczęszczali na zajęcia obowiązkowe z historii. Celem tejże innowacji było kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje regionu oraz wzbogacenie wiedzy na temat historii własnej rodziny, regionu i jego położenia, a także rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej. Efektem pracy uczniów była prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w różnych formach. Wystawa prac plastycznych – „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”, drama – „Tworzymy wielką rodzinę Histka”, opowiadanie, opis pamiątek i zwyczajów rodzinnych, degustacja potraw regionu, prezentacja filmów instruktażowych, konkurs na temat wiedzy o regionie, wycieczka do Izby Pamięci Narodowej w Tymbarku oraz spotkanie ze świadkiem historii.

Ciekawa tematyka zajęć przyczyniła się do indywidualizowania nauczania, współpracy z rodzicami oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym.

M. Duda

94909