Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Szkolny konkurs czytelniczy dla uczniów klasy III i IV

Treść

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klasy III i IV do udziału w Szkolnym konkursie czytelniczym, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów. W tym roku szkolnym została wybrana ciekawa pozycja pt. "Charlie i fabryka czekolady". Szczegółowe informacje w regulaminie, który Drogi Uczniu, znajdziesz poniżej.

Zapraszam do konkursu, przewidziane są nagrody rzeczowe! 

 

Renata Ślimak-Frys, nauczyciel bibliotekarz

 

Regulamin konkursu

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce zaprasza uczniów klasy III i IV do udziału w konkursie czytelniczym.

1. Cele konkursu:

− mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy,

− rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

− pobudzanie fantazji, wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata ,

− popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci,                                                                    

− uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,

− rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,

2. Organizator konkursu:

Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.

3. Czas trwania konkursu:

Styczeń − luty 2021 r.

W tym czasie uczniowie zainteresowani konkursem zobowiązani są przeczytać niżej wymienioną lekturę.

4. Termin konkursu:

Konkurs odbędzie się 22 lutego 2021 r. w Szkole Podstawowej w Zawadce (dokładna godzina zostanie podana w późniejszym terminie wychowawcom klas).

5. Zasady uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas III– IV.

6. Kryteria oceny:

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu. Prace będzie sprawdzać komisja, wyłoniona spośród nauczycieli – opiekunów uczniów uczestniczących w konkursie. Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie, na przygotowanych kartach konkursowych. Pytania przygotowane będą do treści wymienionej niżej lektury. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt.

7. Nagrody i wyróżnienia:

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Lektury konkursowe:

Klasy III-IV.

Roald Dahl „Charlie i fabryka czekolady”.

Zapraszam do wypożyczenia lektury, jest ona dostępna w bibliotece szkolnej.

43365