Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Przejdź do stopki

Doradztwo zawodowe

Treść

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - MOŻLIWE DROGI KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W:

  1. SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA CHARAKTERYSTYKA_SZKOLA_BRANZOWA_I_STOPNIA.doc
  2. TECHNIKUM CHARAKTERYSTYKA_TECHNIKUM.doc
  3. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM CHARAKTERYSTYKA_Liceum_Ogolnoksztalcace.doc

CO DALEJ?

  1. SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA CHARAKTERYSTYKA_SZKOLA_BRANZOWA_II_STOPNIA.doc
  2. LICEUM DLA DOROSŁYCH CHARAKTERYSTYKA_LICEUM_DLA_DOROSLYCH.doc
  3. SZKOŁA POLICEALNA CHARAKTERYSTYKA_SZKOLA_POLICEALNA.doc
  4. STUDIA WYŻSZE CHARAKTERYSTYKA_STUDIA_WYZSZE.doc
  5. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE CHARAKTERYSTYKA_Kwalifikacyjny_kurs_zawodowy.doc

PAMIĘTAJ, ŻE DO DANEGO WYKSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MOŻNA DOJŚĆ RÓŻNYMI DROGAMI!

Zawody szkolnictwa branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi lub dwukwalifikacyjnymi. Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi w branżowej szkole I stopnia. Wśród zawodów nauczanych w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne.

W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, stanowiąca podbudowę do uzyskiwania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej branży. W branżowej szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Informację o wszystkich zawodach kształcenia na poziomie Szkoły Branżowej I i II stopnia, Technikum i Szkoły Policealnej znajdziesz tutaj kwalifikacja_zawodow_MEN.pdf

 

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLSCE

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 

MULTIMEDIA DLA UCZNIA I RODZICA

Kilka słów o szkolnictwie

Wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów

Testy i ćwiczenia diagnostyczne

Vademecum dla rodzica

89048